Περιάνδρου 13, Ζωγράφου

Θερμομόνωση – Θερμοπρόσοψη

Θερμομόνωση Κριτήρια σχεδιασμού, λειτουργία Σκοπός της θερμομόνωσης στα κτίρια είναι η διατήρηση ενός άνετου και υγιεινού κλίματος εσωτερικού χώρου σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Απαιτείται ελάχιστη ποσότητα θερμομόνωσης για την προστασία των δομικών στοιχείων από θερμικές κρούσεις και ζημιές που σχετίζονται με την υγρασία.

Ο κύριος στόχος της θερμομόνωσης το χειμώνα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που οδηγεί σε μείωση της ζήτησης θέρμανσης και ως εκ τούτου στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός ο στόχος πρέπει να ληφθεί υπόψη στα νέα κτίρια καθώς και στην ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος.

Οι στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η χρήση δομικών υλικών με χαμηλές τιμές θερμικής αγωγιμότητας και η τοποθέτηση παραθύρων με χαμηλές τιμές U (βλ. Παράθυρα) στο πλάι και η αποφυγή θερμογεφυρών και ανεξέλεγκτη διείσδυση (βλ. Εξαερισμός) στο άλλη πλευρά.

Πέραν του προαναφερθέντος σκοπού, η θερμομόνωση παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της υπερθέρμανσης των κτιρίων κατά το καλοκαίρι μέσω της μείωσης της μετάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας, που απορροφάται στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων, στο εσωτερικό. Οι χαμηλότερες τιμές των μη εκκενωμένων στοιχείων που μπορούν να επιτευχθούν είναι αυτή του ακίνητου αέρα.

Ως εκ τούτου, η βασική αρχή στην ανάπτυξη μονωτικών υλικών είναι να περικλείεται όσο το δυνατόν περισσότερος μη κινούμενος αέρας στη δομή του υλικού και να εξακολουθεί να ικανοποιείται η δομική σταθερότητα που απαιτείται. Οι χαμηλότερες επιτεύξιμες τιμές των μονωτικών στοιχείων επιτυγχάνονται με εκκενωμένα μονωτικά πάνελ.

nesa1.uni-siegen.de/wwwextern/idea/keytopic/6.htm